Khởi điểm 0 Bước giá 0 Giá niêm yết 699,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(20)
Khởi điểm 0 Bước giá 0 Giá niêm yết 525,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(51)
Khởi điểm 0 Bước giá 590,000 Giá niêm yết 6,500,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(93)
Khởi điểm 0 Bước giá 0 Giá niêm yết 50,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(53)
Khởi điểm 0 Bước giá 324,000 Giá niêm yết 3,600,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(78)
Khởi điểm 0 Bước giá 0 Giá niêm yết 240,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(63)