150,000 399,000
-62%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(19)
150,000 350,000
-57%
Hoàng Mai, Hà Nội
(96)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(37)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(70)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(72)
50,000 56,000
-11%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(73)
39,000 65,000
-40%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(65)
Từ Liêm, Hà Nội
(37)