150,000 399,000
-62%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(81)
150,000 350,000
-57%
Hoàng Mai, Hà Nội
(35)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(89)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(10)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(66)
50,000 56,000
-11%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(54)
39,000 65,000
-40%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(43)
Từ Liêm, Hà Nội
(83)