150,000 399,000
-62%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(10)
150,000 350,000
-57%
Hoàng Mai, Hà Nội
(69)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(63)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(82)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(36)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(56)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(22)
50,000 56,000
-11%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(63)
39,000 65,000
-40%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(49)
Từ Liêm, Hà Nội
(94)