Hoài Đức, Hà Nội
(3)
Đống Đa, Hà Nội
(2)
Hoài Đức, Hà Nội
(1)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(1)
Hoài Đức, Hà Nội
(3)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(4)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(1)
Đống Đa, Hà Nội
(5)
Đống Đa, Hà Nội
(1)
Hà Đông, Hà Nội
(5)
Đống Đa, Hà Nội
(3)
Đống Đa, Hà Nội
(3)