Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website

Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Daugiatruyehinh.com


1.   Quyền:

  • Hưởng phí dịch vụ quảng cáo hoặc phí ký gửi (nếu có) từ người bán.
  • Được yêu cầu người bán, người mua cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Daugiatruyehinh.com.
  • Yêu cầu người bán sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu người bán không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin trên thì Daugiatruyehinh.com có quyền từ chối, ngừng cung cấp dịch vụ.
  • Được chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên và thông báo cho Thành viên biết trước thời điểm chấm dứt ít nhất một (01) tháng nếu Thành viên vi phạm các Quy chế của Daugiatruyehinh.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Daugiatruyehinh.com.
  • Daugiatruyehinh.com sẽ xem xét và chấm dứt quyền của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động và trao đổi thông tin trên Daugiatruyehinh.com liên tục trong ba (03) tháng. Sau khi bị chấm dứt quyền thanh viên, nếu thành viên đó muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Vatgia.com thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Daugiatruyehinh.com

  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của người bán, người mua và thông tin cá nhân của họ.

2.   Nghĩa vụ:

  • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  • Lưu trữ thông tin đăng ký của người bán, người mua và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.