Quy chế hoạt động website daugiatruyenhinh.com

I. ĐỊNH NGHĨA

Daugiatruyenhinh.com là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website khuyến mại trực tuyến (được gọi tắt là “Sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.

Daugiatruyenhinh.com được xây dựng nhằm đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến về nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau và/hoặc mua sắm hàng hoá, dịch vụ trực tuyến.

Sứ mệnh Daugiatruyenhinh.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường

Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua và các sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com là hàng sản xuất chính hãng.

Daugiatruyenhinh.com là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website khuyến mại trực tuyến (được gọi tắt là “Sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.

Daugiatruyenhinh.com được xây dựng nhằm đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến về nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau và/hoặc mua sắm hàng hoá, dịch vụ trực tuyến.

Sứ mệnh Daugiatruyenhinh.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường

Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua và các sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com là hàng sản xuất chính hãng.

“COD” là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

“Sản phẩm” là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua Sàn TMĐT Daugiatruyenhinh.com.

“Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Daugiatruyenhinh.com.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1 Sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến do Công ty cổ phần Daugiatruyenhinh.com sở hữu và vận hành. Thành viên trên sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com là các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Daugiatruyenhinh.com.

2.2 Nhà Bán Hàng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Daugiatruyenhinh.com đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm hoặc cung cấp voucher/phiếu khuyến mại trên Sàn TMĐT Daugiatruyenhinh.com. Thông tin các Nhà Bán Hàng trên Daugiatruyenhinh.com phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.

2.3 Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.

2.4 Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Sàn TMĐT Daugiatruyenhinh.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2.5 Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Daugiatruyenhinh.com được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.6 Nhà Bán Hàng khi tham gia vào Sàn TMĐT Daugiatruyenhinh.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.

2.7 Quy chế này và các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử Daugiatruyenhinh.com phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.