Khởi điểm 0 Bước giá 0 Giá niêm yết 259,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(99)
Khởi điểm 0 Bước giá 0 Giá niêm yết 50,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(39)
Khởi điểm 0 Bước giá 0 Giá niêm yết 20,000
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(47)