150,000 399,000
-62%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(59)
150,000 350,000
-57%
Hoàng Mai, Hà Nội
(63)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(39)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(54)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(62)
50,000 56,000
-11%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(13)
39,000 65,000
-40%
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(65)
Từ Liêm, Hà Nội
(29)