Hướng dẫn đấu giá tăng dần

- Mở app BGTV Go, đăng nhập để tham gia đấu giá

- Khán giả chỉ cần nhấn lệnh đấu giá trên app

- Sẽ có 45 giây đếm ngược cho mỗi lượt trả giá

- Giá của mỗi lượt đấu sẽ tăng theo mức giá của chương trình đưa ra đến mốc giá chốt.

- Người chơi nhanh nhất đạt đến mức giá chốt sẽ được quyền mua sản phẩm mà không cần chờ hết 45 giây

- Lưu ý: Khán giả chiến thắng phiên đấu giá sẽ có 24h thanh toán qua bộ phận hỗ trợ của chương trình để nhận sản phẩm với giá ưu đãi.