Hướng dẫn sử dụng Voucher

- Kiểm tra Voucher muốn sử dụng trong kho quà

   


- Đến địa chỉ cửa hàng và chọn món yêu thích

- Thanh toán trước và nhận hóa đơn tại cửa hàng

- Chọn Voucher trong kho quà, nhấn nút “Sử dụng”

- Chụp lại hóa đơn và gửi cho hệ thống của chương trình xác nhận để được hoàn tiền sử dụng dịch vụ.