Hai Bà Trưng, Hà Nội
(2)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(2)
Hai Bà Trưng, Hà Nội
(4)
Đống Đa, Hà Nội
(1)
Ba Đình, Hà Nội
(4)
Hà Đông, Hà Nội
(2)